cnc | tag

Škare

G-CUT CNC

Standardna oprema Swing beam hidrauličke škare. Veoma čvrst i rigidan čelično vareni okvir. Podešavanje sile prihvata  materijala proporcionalno sili rezanja. Ekran osjetljiv …