Savijanje profila

  • Tri glatka motorizirana valjka.
  • Koristi horizontalne i vertikalne osi.
  • Monolitna struktura u elektrozavarenom okviru.
  • Bočne vodilice pomične u 3 smjera std. oprema na svim modelima.
  • Digitalni ekran std. oprema na svim modelima.