ROBOBEND Opcija ®

Standardne opcije

RoboBend model je fleksibilan sustav koji je dizajniran na način da radi kao potpuno automatska Robotska ćelija ili kao standardna kutna preša na kojoj operater ručno savija dok robot miruje na parking poziciji sa lijeve strane stroja.

To je inovativan i jedinstven 2 u 1 koncept!

Sustav se može primijeniti na bilo koji stroj iz našeg spektra. Standardno dolazi sa Yaskawa/Motoman robotom, tip MH5S, koji ima sljedeće karakteristike:

  • Manipulacija limom do dimenzija 500×500 mm
  • Težina komada do 5 kg
Kompletan sustav uključuje:
  • Linearne vodilice i parking poziciju za robota
  • Gripper sa usisnim hvataljkama i vakuumskim ventilom za manipulaciju materijala
  • Stol za orijentaciju komada
  • Stacionarni spremnik za limove
  • Zaštitnu ogradu