ONE CUT MODEL

one-cutOneCut je linija za poprečno rezanje limova na potrebnu dužinu, može ravnati limove od 0,5 do 4,0 mm. Idealna je za izradu metalnog namještaja i tvrtke koje se bave uslužnim rezanjem.. Može biti isporučena sa odmatalicama od 6 do 15 tona, slagačima izrezanih komada, kolicima za role, itd.