CU-Profi

screenshot Stroj je razvijen za efikasno probijanje bakrenih profila te je opremljen sa:

  • CNC upravljana probijačica sa do 8 glava, sustav alata AMADA (station B)
  • Probijanje bakrenih profila do 4 mt dužine (opcija 6 mt) sa rasponom od 15-200 mm širine i 3-15 mm debljine.
  • Hidraulički agregat sa 11 Kw motorom i uljnim hlađenjem.
  • Opskrbni sustav sa posebnim prihvatima osigurava potpunu obradu bez otpada. Opskrbni sustav je smješten na linearne vodilice i pogonjen AC servomotorom te garantira preciznost ponavljanja od 0,1 mm.
  • Sigurnosna zaštitna rešetka i svjetlosne barijere prema CE – Normi.
  • Hidraulički sustav prihvata materijala u Y osi prije i nakon probijanja osigurava obradu bez uvijanja gotovih komada.
  • Stol za istovar iza glave za probijanje
  • Jednostavan grafički software.
  • Automatsko izbacivanje otpada.
  • Podupora prednjeg stola.

Maksimalne dimenzije komada
Dužina 3500 mm (Opcija 6000 mm)
Širina 15-200 mm
Debljina 3-15 mm
Sila probijanja 1 x 400 KN
Max posmak 100+60 m/min
Max. broj udaraca u minuti 180
Broj stanica alata 8