Horizontalno savijanje lima | category

Rotatori

Uređaj za okretanje profila pri zavarivanju ROTATOR Stierli-Biegerova nova platforma za zavarivanje i pripremu je vrlo učinkovita, kompaktna i trajna sa kapacitetom …

Horizontalno savijanje

Tip Sila savijanja Visina alata Kapacitet ravnanja Kapacitet savijanja Maximalan promjer-ø 85 HE 8.5 to 85 kN 100 mm Plosno 100/12 120 …