CAD-CAM sustav

metalix cad

Kao ovlašteni zasupnici predstavljamo Vam METALIX

CncKad software pruža integrirani sustav koji pokriva kompletan krug CNC operacija i sadrži sljedeće module:

Drafting – moćan, a opet jednostavan, 2D Drafting modul, sa kompletnim setom alata za crtanje i posebnim alatima za pomoć kod crtanja obrade ploča kao što su isjecanja, skošenja, zaobljavanje rubova, automatska detekcija i ispravak otvorenih kontura, prepoznavanje oblika, potvrdu geometrije i korištenje standardnih fontova.

Processing – automatska i interaktivna grafička obrada za probijačice, lasereplazmevodeno rezanje and autogeno rezanje. Sadrži : automatsku repoziciju, izbjegavanje prihvata, linije, trimming, podršku za Wilson Wheel seriju alata, minimiziranje rotacije alata i detaljne izvještaje. Ovaj modul sadrži i auto-punch (automatska probijanje), auto-cut (automatsko rezanje), podršku za specijalne alate, auto index, repoziciju i automatske često korištene funkcije.

metalix-cad-software

AutoNest – Automatski nesting pravih  oblika za optimalnu iskoristivost materijala. Sadrži: interaktivno programiranje, grupiranje, popunjavanje praznih polja, višestruke ploče, automatsku konverziju .dxf u NC i detaljne izvještaje.

Post-Processing – napredni post-procesori generiraju efikasan NC kod. Sardži: macro, optimizaciju puta alata, minimalnu rotaciju bubnja, podršku za pojedine funkcije stroja kao što su podmazivanje, vakum ili broj udaraca.

Simulation – Grafička simulacija NC programa omogućava jednostavne izmjene pri pregledu obrade ploče. Program automatski traži pogreške kao što su parametri koji nedostaju, krivi prihvat ploče, pretjeran put alata itd. Opcija NC u DFT omogućuje importiranje nasljednih programa i njihovu simulaciju također.

DNC –  DNC modul podržava upload i download NC datoteka na stroj kao i podršku za izravan unos i iznos programa sa kontrolera.

Import and Export – 3D integracija sa  SolidWorks®, Solid Edge®, Autodesk® Inventor® i ProE® kroz real-time vezu i čitanje datoteka izravno iz AutoCAD®.

Višejezična podrška - Osim Engleskog, software je dostupan na raznim jezicima kao što su: Arapski, Kineski, Češki, Nizozemski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Ruski, Slovački, Španjolski, Tajvanski, Tajlandski i Turski.

CncKad također nudi i  Parametarsko Programiranje, naprednu procesnu tehnologiju i podršku za širok spektar strojeva.

CncKad je u potpunosti kompatibilan sa Windows platformom od Viste pa na dalje kao i sa Microsoft office paketima.

youtube

Na našem Youtube kanalu možete pronaći filmiće koji prikazuju implementaciju CncKad paketa kod raznih opcija i procesa.